Polska pomoc

Polska pomoc wspiera reformę systemu edukacji przedszkolnej w Gruzji

Wspólne działanie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze Stowarzyszeniem „Edukator” przyniosło wymierne efekty w postaci utworzenia nowatorskich pracowni metodycznych i przygotowania zespołu nauczycieli – trenerów.

Od dziesięciu lat Stowarzyszenie „Edukator” ściśle współpracuje z lokalnym partnerem, gruzińską organizacją Civitas Georgica oraz polskim partnerem merytorycznym, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

We wrześniu 2018 r. na terenie siedmiu gruzińskich samorządów, Stowarzyszenie otworzyło aż dwadzieścia takich pracowni dla przedszkolaków. Są to sale wyposażone w nowoczesne, edukacyjne pomoce, materiały metodyczne i zestawy dydaktyczne. Przekazane materiały i pomoce będą istotnym narzędziem wspierającym nauczanie prowadzone zgodnie z nowymi standardami edukacji przedszkolnej. Nauczyciele wiedzą, że inwestowanie w edukację małych dzieci prowadzi do wszechstronnego ich rozwoju zarówno intelektualnego, jak i społecznego, a to decyduje o ich dalszej drodze edukacyjnej i życiowej. 

Utworzone pracownie będą wykorzystane nie tylko do prowadzenia zajęć z dziećmi. Planuje się również organizację warsztatów i zajęć  pokazowych dla gruzińskich nauczycielek przedszkoli.

Ponadto, gruzińskie władze samorządowe otrzymały wsparcie informacyjno-edukacyjne, które pomoże im we wdrożeniu nowych standardów pracy przedszkoli wprowadzonych  przez gruzińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt „Wsparcie wdrażania nowego systemu przedszkolnego w Gruzji” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska pomoc”.

w górę

Tagi