Polska pomoc

Polska pomoc wspiera Ukrainę w walce z korupcją

Przedstawiciele władzy regionalnej na Ukrainie, na co dzień zajmujący się przeciwdziałaniem korupcji, przyjechali na szkolenie odbywające się w ramach tegorocznej Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

W Warszawie będą mieli możliwość zapoznania się z polskim doświadczeniem w zakresie zwalczania korupcji na szczeblu lokalnym, m. in. ze strategią rządową w zakresie walki z korupcją, regulacjami i przepisami antykorupcyjnymi. Poznają również strukturę organizacyjną  administracji publicznej działającej w tym zakresie, a także dowiedzą się jakie działania są podejmowane na rzecz wzmocnienia standardów etycznego postępowania urzędnika w Polsce. W trakcie tygodniowego pobytu ukraińscy urzędnicy odbędą także wizyty studyjne w Biurze Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Szkolenie urzędników ukraińskich w ramach AAPPW Fot. KSAP

 Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej od 2011 r.  Jego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

w górę

Tagi