Polska pomoc

Polska pomoc dla Afganistanu w 2012 r.

Polska obecna jest w Afganistanie poprzez szereg działań pomocowych prowadzonych na rzecz Afganistanu i jego obywateli, zwłaszcza w prowincji Ghazni.

Łączna wartość wydatków na pomoc rozwojową dla Afganistanu w roku 2012 wyniosła 28 960 562 zł, w tym 20 555 760 zł przeznaczono na projekty Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni (PRT Ghazni), 1 549 801,91 zł na wsparcie afgańskiej administracji, a 6 855 000 zł jako wpłaty na fundusze wielostronne.

PRT Ghazni

PRT Ghazni zrealizowało 37 projektów (zobacz listę), w tym 18 projektów infrastrukturalnych, (m.in. modernizacja dróg w centrum Ghazni, budowa ośmioklasowego budynku szkoły we wsi Bahai w dystrykcie Nawur, naprawa i modernizacja mostu w wiosce Podina w tym samym dystrykcie), 13 projektów szkoleniowych (m.in. warsztaty tkania dywanów dla kobiet z dystryktu Nawur, szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu krawiectwa z podstawami matematyki w dystrykcie Jaghato, szkolenie z zakresu produkcji Noql dla mężczyzn z dystryktu Kwajah’ Omari, szkolenie zawodowe dla kobiet z zakresu szycia tradycyjnych kołder afgańskich oraz szycia firan w dystrykcie Ghazni) oraz sześć projektów związanych z zakupem wyposażenia (m.in. doposażenie elektrowni miejskiej w Ghazni, zakup materiałów szkolnych oraz wyposażenia dla szkół z dystryktów Rashidan i Zanakhan oraz zakup urządzeń geodezyjnych wraz ze szkoleniem dla pracowników departamentu geodezji i kartografii w prowincji Ghazni).

Wsparcie administracji afgańskiej

W ramach wsparcia administracji afgańskiej, przy pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowanych zostało pięć projektów, których łączna wartość wyniosła 1 549 802 zł.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zrealizowała szkolenia dwudziestu funkcjonariuszy afgańskiej straży pożarnej. W ramach projektu strażacy zostali przeszkoleni m.in. z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego budynków czy taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym oraz w pracowniach praktycznych i laboratoriach. Szkolenie miało na celu poprawę kompetencji służb publicznych w Afganistanie, pozwalając na podniesienie efektywności wykonywania zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

System sprawiedliwości należy do najmniej efektywnych gałęzi administracji afgańskiej. Między innymi z tego powodu zorganizowano dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli lokalnych władz odpowiedzialnych za sądownictwo cywilne w prowincji Ghazni. Podczas wizyt urzędnicy z Afganistanu zapoznali się z polskimi doświadczeniami transformacji politycznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przekształcenia systemu prawnego z niedemokratycznego na respektujący prawa człowieka. Goście z Afganistanu odbyli także spotkanie z czołowymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Urzędnicy zapoznali się z polskim systemem prawnym, w szczególności zaś z funkcjonowaniem instytucji mediacji w prawie karnym i cywilnym pod kątem wdrożenia odpowiednich rozwiązań w prawie afgańskim.

Trzydziestu siedmiu urzędników afgańskiej administracji miało szansę na podniesienie swoich kwalifikacji, w ramach szkolenia przygotowanego przez  Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Szkolenie obejmowało m.in. uczestnictwo w strategicznej grze SENSE (Strategic Economic Needs and Security Excercise), polegającej na przeprowadzeniu komputerowej symulacji zarządzania państwem pogrążonym w kryzysie. Uczestnicy szkolenia wcielili się w role różnorodnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Szczególny nacisk położony został na interakcje pomiędzy uczestnikami, negocjacje i proces podejmowania decyzji z uwzględnieniem złożoności systemu polityczno-ekonomicznego państwa.

Odpowiadając na zgłoszoną potrzebę wsparcia administracji w zakresie ochrony zabytków, zorganizowano wizytę trzech polskich ekspertów ds. muzealnictwa w afgańskim Archiwum Narodowym w Kabulu i Muzeum Walki z Komunizmem w Heracie.  Celem wizyty była poprawa jakości ekspozycji muzeów oraz konsultacje dotyczące zwiększenia ich atrakcyjności dla osób odwiedzających.

Wspierając instytucje kształcące kadry administracji afgańskiej, Ambasada RP w Kabulu zrealizowała dwa projekty na rzecz Afgańskiego Instytutu Służby Cywilnej (ACSI) w Kabulu. Na potrzeby biblioteki ACSI zakupione zostały nowe podręczniki, dodatkowo rozbudowano infrastrukturę tej instytucji. 

 

Lp.

Nazwa projektu

Kwota dofinansowania MSZ

1.

Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo-gaśniczej i prewencji

376 863 PLN

2.

Wizyty studyjne przedstawicieli sektora sprawiedliwości z prowincji Ghazni

209 523 PLN

3.

Szkolenie SENSE

666 588 PLN

4.

Wyjazd ekspertów ds. muzealnictwa i archiwistyki do Kabulu i Heratu

30 489 PLN

5.

Wsparcie ACSI przez Ambasadę RP w Kabulu

266 339 PLN

 

Suma:

1 549 802 PLN

 

Wpłaty na fundusze wielostronne

Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspierało Afganistan za pośrednictwem organizacji międzynarodowych. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w Kabulu (UN OCHA Kabul Office) zostało wsparte kwotą 855 000 zł. Na rzecz Światowego Programu Żywnościowego (WFP) przekazano 1 000 000 zł. Do Funduszu Powierniczego Odbudowy Afganistanu (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) przekazano 4 000 000 zł, natomiast Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) na projekty w Afganistanie otrzymał 1 000 000 zł. Łączna wartość wszystkich wpłat na rzecz Afganistanu wyniosła 6 855 000 zł.

w górę

Tagi