Polska pomoc

Polska pomoc: 1,5 mld zł na wsparcie rozwoju w 2012 r.

Polska pomoc to około 250 projektów rocznie realizowanych na wszystkich kontynentach – przypomniał minister Radosław Sikorski prezentując 3 października wraz z wiceminister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz raport „Polska współpraca na rzecz rozwoju 2012”. Priorytetami polskiego wsparcia są prawa człowieka, dzielenie się doświadczeniami demokratyzacji i transformacji systemowej.

W 2012 roku Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową prawie 1,5 mld zł. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Projekty rozwojowe realizowane są przez MSZ i polskie instytucje rządowe, placówki dyplomatyczne, a także organizacje pozarządowe i wolontariuszy. - W 2012 roku Polska była jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, którym udało się zwiększyć środki na współpracę rozwojową - zaznaczył minister Sikorski.

75 proc. polskiej pomocy realizowane było za pośrednictwem m.in. Unii Europejskiej i wyspecjalizowanych agend ONZ. Pozostałe 25 proc. to pomoc dwustronna, skierowana w 2012 r. głównie do krajów Partnerstwa Wschodniego.  -Szczególnym partnerem Polski jest społeczeństwo białoruskie, do którego w zeszłym roku skierowanych zostało ponad 50 proc. środków dla krajów Partnerstwa Wschodniego – zaznaczyła wiceminister Pełczyńska-Nałęcz.

Jak podkreślił w czwartek minister Sikorski rośnie także rola udzielanej przez Polskę pomocy humanitarnej. - Staramy się objąć pomocą najbardziej dramatyczny kryzys humanitarny, jaki stanowią uchodźcy syryjscy w Libanie i Jordanii – zaznaczył  minister. Przypomniał też o ważnej roli utworzonego w tym roku Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji w promowaniu demokratyzacji, transformacji ustrojowej i poszanowania praw człowieka.

Jak podkreśliła wiceminister Pełczyńska-Nałęcz, ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., nowo powołana Rada Programowa Współpracy Rozwojowej, a także wypracowany „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” pozwoliły w ubiegłym roku podnieść nie tylko ilość, ale też jakość polskiej pomocy.

w górę

Tagi