Polska pomoc

Polska pomaga szkołom w afgańskiej prowincji Ghazni

Liczba dzieci objętych powszechnym nauczaniem na poziomie podstawowym w Afganistanie wzrosła w ciągu ostatnich lat znacząco. Potrzeby finansowe sektora edukacji są jednak wciąż ogromne. Jednym z głównych problemów jest brak odpowiednio dostosowanej infrastruktury szkolnej.

Dlatego wśród działań realizowanych w roku 2012 przez polsko – amerykański zespół PRT Ghazni, sfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znalazły się projekty, których celem był zakup i instalacja sprzętu i materiałów szkolnych dla 10 szkół z 4 dystryktów w prowincji Ghazni: Jaghato, Nawur, Rashidan oraz Zana Khan.

Jaghato znajduje się na północny zachód od miasta Ghazni, a jego około 90 tys. populację stanowią Pasztuni i Hazarowie. Nawur to największy dystrykt prowincji, zamieszkały przez ponad 91 tys. populację Hazarów. Dzieci poniżej 12 roku życia stanowią około połowy jego mieszkańców. Z kolei leżące w północno – wschodniej części prowincji dystrykty Rashidan i Zana Khan zamieszkiwane są przez odpowiednio 30 i 12 tys. populacje Pasztunów.

Zgodnie z założeniami projektu materiały szkolne i pomoce naukowe zostały zakupione i dostarczone do wytypowanych afgańskich placówek edukacyjnych. Wśród wyposażenia zakupionego na potrzeby projektu znalazły się biurka, globusy, specjalistyczne makiety umożliwiające naukę anatomii człowieka, mapy i tablice ścienne, liczydła oraz wiele innych. Każda ze szkół otrzymała także sprzęt sportowy i stroje przeznaczone do gry w piłkę nożną.

Wyposażenie szkół w podstawową infrastrukturę oraz materiały dydaktyczne niezbędne do efektywnej nauki przyczyni się do zwiększenia komfortu nauki, a w efekcie podwyższenia poziomu edukacji dzieci i młodzieży z dystryktów Jaghato, Nawur, Rashidan i Zana Khan.

w górę

Tagi