Polska pomoc

Polska pomaga światu – Dzień Współpracy Rozwojowej

W niedzielę 27 września Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w Miasteczko Edukacji Globalnej, w którym zwiedzający mogli zobaczyć w jaki sposób Polska pomaga innym krajom. – Pomagamy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ale też w odległych zakątkach globu – mówiła podczas imprezy wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Warsztaty języka birmańskiego, gruzińskiego czy ukraińskiego, pokazy filmowe, konkursy i zabawy dla dzieci – to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na Warszawiaków na Krakowskim Przedmieściu w ramach zorganizowanego przez MSZ Miasteczka Edukacji Globalnej. Części Miasteczka ilustrowały różne sposoby niesienia przez Polskę pomocy potrzebującym. Zwiedzający mogli odwiedzić redakcję lokalnej gazety, centrum sportowe, sad, klub kobiet, plantację bananów, szpital albo zobaczyć jak działają zespoły ratunkowe w czasie klęsk żywiołowych.

- Polska pomoc rozwojowa działa od naszego przystąpienia do UE. Rocznie przeznaczamy ok. 1,5 mld na różnego rodzaju projekty pomocy rozwojowej, na projekty w naszym bliskim sąsiedztwie na Ukrainie, Białorusi, Gruzji i Mołdawii ale też w najodleglejszych zakątkach w Afryce Wschodniej i Ameryce Południowej. Mamy coraz więcej partnerów – opowiadała wiceminister Katarzyna Kacperczyk. – Pomoc dla uchodźców jest od wielu lat priorytetem w polskiej pomocy rozwojowej. Wspieramy także uchodźców poszkodowanych w konflikcie syryjskim w obozach w Jordanii i Libanie – dodała.

Logo Polskiej Pomocy można obecnie zobaczyć w krajach Partnerstwa Wschodniego, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Wschodniej, w Azji Centralnej i krajach Kaukazu. – Od 10 lat udzielamy pomocy tym państwom, które albo się transformują i reformują albo są po prostu bardziej potrzebujące od nas – mówił z kolei rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. – Kiedyś to my otrzymywaliśmy pomoc od innych na początku naszej drogi reform i integracji ze strukturami europejskimi. Dzisiaj chcemy pokazać Polakom, co robimy w świecie.

Polska świadczy pomoc głównie poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i to ich pracownicy oraz wolontariusze zorganizowali dla zwiedzających wiele atrakcji. Podczas wizyty w Miasteczku można było porozmawiać z gośćmi z Afryki, Gruzji, Ukrainy, a także polską grupą HUSAR Poland (Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza), która kilka miesięcy temu pomagała mieszkańcom Nepalu po trzęsieniu ziemi. Swoim doświadczeniem dzielili się także uczestnicy programu Wolontariat Polska Pomoc, którzy pracowali w Afryce, Azji, czy Ameryce Południowej. Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu Sound’n’Grace.

Niedzielną imprezę MSZ zorganizowało w ramach Europejskiego roku na Rzecz Rozwoju. Przez cały rok 2015 kraje Unii Europejskiej przedstawiają, jak wygląda prowadzona przez nie pomoc rozwojowa. Polska jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku intensywnie korzystała ze wsparcia innych państw, międzynarodowych instytucji i organizacji pomocowych. Dzięki udanej transformacji i w związku z akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r., dziś to my pomagamy innym krajom.

w górę

Tagi