Polska pomoc

Polska i Światowy Program Żywnościowy ONZ wspierają bezpieczeństwo żywnościowe w Kenii

Rząd RP podjął decyzję o przekazaniu dobrowolnej wpłaty w wysokości 470 537 PLN (ok. 105 000 euro) do budżetu kenijskiego oddziału Światowego Programu Żywnościowego ONZ.

Jej celem jest wsparcie Kenii w walce z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym przede wszystkim z rosnącym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w obozach dla uchodźców Dadaab, Kakuma i Kalobeyeyi oraz w nieformalnych osiedlach ludzkich w Nairobi i innych dużych miastach Kenii. 

Wspomniana wpłata stanowi kontynuację współpracy Polski ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ w Kenii. Ze środków Polskiej pomocy do budżetu WFP wpłynęło  400 000 USD w 2018 roku oraz około 200 000 USD w 2019 roku. Wpłata Rządu RP wesprze i uzupełni wysiłki podejmowane przez władze kenijskie w ramach programu rozwojowego kraju pn. Big Four Agenda, zmierzających m.in. do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa żywnościowego wszystkim obywatelom. 

Wpłata wpisuje się ponadto w szersze wysiłki podejmowane wspólnie przez Delegaturę UE w Nairobi oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach podejścia #TeamEurope. Wspólne działanie ma na celu udzielenie wsparcia Kenii w efektywnym zarządzaniu obecnym kryzysem epidemiologicznym. Środki przekazane przez Polskę uzupełnią kwotę 21 000 000 euro dotychczas przeznaczoną przez UE i kraje Wspólnoty na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Kenii w czasach pandemii koronawirusa.

w górę