Polska pomoc

Polska gotowa pomóc w reformach na Ukrainie

- Ukraina jest w bardzo trudnym momencie. Polska chce i jest gotowa pomóc, by Ukraina mogła z niego wyjść  - min. Radosław Sikorski rozpoczął spotkanie z ukraińskim gościem w siedzibie MSZ. – Dziękujemy za poparcie. Po raz kolejny potwierdza się przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – odpowiedział wicepremier Hrojsman.

Rozmówcy omówili sytuację na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa, polityki i finansów. – Patrząc od środka, widzę w jakim stanie jest nasze państwo – stwierdził wicepremier Hrojsman. – Ukrainę zrujnował nie tylko Janukowycz, ale 20 lat braku reform – podkreślił min. Sikorski.

Wiceszef ukraińskiego rządu zapewnił, że jednym z jego priorytetów jest decentralizacja władzy za pomocą reformy samorządowej, która da strukturom lokalnym więcej kompetencji, by bardziej efektywnie zarządzać państwem, nie osłabiając jego jedności: – Jesteśmy zainteresowani polskimi doświadczeniami w tym zakresie.

Minister Sikorski zaproponował udzielenie Ukrainie natychmiastowej pomocy eksperckiej w zakresie reformy samorządowej, finansów i walki z korupcją. Jej szczegóły zostaną ustalone na poziomie roboczym.

Wicepremier Hrojsman poinformował o przyjęciu przez ukraiński rząd szeregu ustaw przybliżających kraj do zniesienia wiz przez Unię Europejską. Ukraina prowadzi z UE dialog wizowy, którego celem jest ruch bezwizowy. By jednak przejść do jego II fazy musi wypełnić kilka warunków m.in. przyjąć ustawę antykorupcyjną, ustawę o uchodźcach oraz wprowadzić paszporty biometryczne. – Dwie ustawy zostały już zatwierdzone przez rząd. Kwestię paszportów biometrycznych rozstrzygniemy w najbliższych dniach – zapewnił Hrojsman.

w górę

Tagi