Polska pomoc

Polska Pomoc dla Syrii

Od początku wojny w Syrii Polska angażuje się w pomoc poszkodowanym. Konflikt, który trwa już przeszło siedem lat, pozbawił domów i przyszłości miliony dorosłych i dzieci. ONZ ocenia, że na pilną pomoc w samej Syrii czeka ponad 13 milionów osób. I więcej niż 5 milionów uchodźców, którzy schronili się w sąsiadujących z nią krajach.

Z danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że od początku wojny ponad 5,6 mln Syryjczyków, ratując życie, uciekło z ogarniętego wojną kraju, a milion więcej zostało przesiedlonych w obrębie jego granic. Na miejscu brakuje niemal wszystkiego: wody, leków, środków sanitarnych, pożywienia, odzieży, dachów chroniących przed palącym słońcem, ale i mrozem i śniegiem. W wielu miejscach, bez pomocy, dzieci nie mają szans na edukację, a dorośli na pracę, przez co tracą nadzieję na odmianę losu.

Polska wspiera ofiary wojny syryjskiej od samego jej wybuchu. W odpowiedzi na kryzys humanitarny w 2016 roku wysokość środków kierowanych z Polski w ramach pomocy humanitarnej na Bliski Wschód, realizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wzrosła niemal czterokrotnie. Jej wartość wyniosła ok. 47 mln zł, do czego należy doliczyć wpłaty na rzecz Instrumentu Tureckiego (powstałego w wyniku ustaleń szczytu Unia Europejska – Turcja z 2015 r., w ramach którego państwa członkowskie UE zobowiązały się przekazać dodatkowe środki finansowe w celu udzielenia pomocy humanitarnej przebywającym w Turcji uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom) w wysokości niemal 73,2 mln zł. W 2017 r. pomoc humanitarna na rzecz Bliskiego Wchodu osiągnęła poziom 44,2 mln zł. Dodatkowo, z rezerwy celowej MSZ przekazano 106,4 mln zł na rzecz Instrumentu Tureckiego. Celem była i nadal jest pomoc uchodźcom oraz przyjmującym ich społecznościom.

Polska Pomoc na Bliskim Wschodzie

W samej Turcji przebywa aktualnie 3,3 mln ofiar syryjskiej wojny. Większość z nich żyje w dużych aglomeracjach miejskich, a zaledwie 8 procent na stałe przebywa w obozach. Kolejny milion uchodźców przyjął Liban – państwo potrzebujące pilnej pomocy, aby zapewnić humanitarne warunki i swoim obywatelom, i uchodźcom, z których obecnie 70% żyje poniżej progu ubóstwa. Około 655 tys. uciekających przed wojną zatrzymało się w Jordanii. Ze skrajną biedą boryka się 93% z nich.

Z tych powodów gros środków z Polski trafia właśnie do tych krajów. Działania są finansowane ze specjalnej rezerwy MSZi przez nie koordynowane. Jedną z form pomocy jest również finansowanie działań realizowanych poprzez wyspecjalizowane fundusze UE, jak Regionalny Fundusz Powierniczy UE w odpowiedzi na Kryzys Syryjski (MADAD), oraz Instrument Turecki. MSZ stale wspiera również operacje wyspecjalizowanych agend humanitarnych ONZ (UNHCR, UNICEF, WFP), UE i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (ICRC).

Polska Pomoc finansuje także projekty własne, prowadzone przez polskie placówki dyplomatyczne w regionie oraz polskie organizacje pozarządowe, które niosą pomoc na miejscu. Znaczenie takiej pomocy Polska podkreśla od dłuższego czasu – ostatnio głosem Beaty Kempy, minister – członka Rady Ministrów odpowiedzialnej za sprawy humanitarne, która reprezentowała polski rząd m.in. podczas konferencji poświęconej Syrii i państwom regionu Supporting the future and the region pod koniec kwietnia 2018 r. w Brukseli. Minister Kempa została powołana na stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego w grudniu 2017 roku właśnie w celu koordynowania działań związanych z pomocą humanitarną. – Szczególnie ważnym wyzwaniem (…) jest pomoc najmłodszemu pokoleniu – dzieciom-ofiarom konfliktów zbrojnych, czynnie lub biernie uczestniczącym w konfliktach zbrojnych. Niezbędne są wszelkie projekty zarówno medyczne, jak i edukacyjne, które przygotują młodych ludzi do wykonywania konkretnych zawodów, tak aby dzieci te nie stały się tzw. pokoleniem straconym – podkreśliła też w Brukseli minister Kempa.

Konkretna pomoc na miejscu

Formą urzeczywistniania tych deklaracji jest wdrażany od 2016 roku projekt – rozpoczęty dzięki porozumieniu ówczesnej Premier Beaty Szydło z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel – mający na celu odbudowę i rozwój infrastruktury libańskich szkół publicznych, w których uczą się zarówno dzieci syryjskie, jak i niezamożni młodzi Libańczycy.

Także w Libanie, od 2012 roku, przy wsparciu MSZ, działa fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. PCPM pomaga Syryjczykom w zabezpieczeniu dachu nad głową: opłaca lokale czynszowe, w zimie zapewnia opał, dba o podniesienie bezpieczeństwa pożarowego w obozach dla uchodźców. W 2012 roku PCPM zadbał o bezpieczny dom dla 309 rodzin, ale program rozwijał się i w 2017 roku pod opieką fundacji znajdowało się aż 4500 syryjskich rodzin. W ciągu sześciu lat jego działania z pomocy skorzystało łącznie 8056 rodzin – niektóre z nich uzyskały wsparcie w więcej niż jednej edycji programu. Dodatkowo, od 2014 roku PCPM zapewnia potrzebującym opiekę medyczną. Z pomocy kliniki stacjonarnej i mobilnej skorzystało 23149 pacjentów. Ponadto, PCPM prowadzi również ośrodek edukacyjny i szkolenia zawodowe, z których korzystają młodzi (2610 osób w trzech minionych latach), a starszym pomaga odnaleźć się na rynku pracy, aby uniezależnić ich od zewnętrznego wsparcia.  

Na terenie Jordanii o dach nad głowami stacjonujących na miejscu uchodźców dba m.in. polski Caritas we współpracy z Caritas Jordan. W 2016 r. dzięki działalności Caritas wsparcie finansowe otrzymały 252 najbiedniejsze rodziny syryjskie, a w roku ubiegłym – 254, mieszkające obecnie w stolicy państwa Ammanie oraz w prowincjach północnych Irbid i Mafrak. W tym roku pomoc jest kontynuowana.

Wsparcie opieki zdrowotnej zarówno w Libanie, jak i Jordanii zapewnia również m.in. Polska Misja Medyczna, wspomagając m.in. ośrodek zdrowia w Zarqa w Jordanii. W 2017 r. bezpłatną opieką medyczną ośrodek objął 3314 pacjentów. Uczestnicy Misji przeszkolili personel medyczny, a ośrodek wyposażyli w lekarstwa oraz niezbędne w codziennej pracy artykuły i sprzęty, w tym mobilny ultrasonograf i monitor płodu, dzięki którym lekarze będą mogli przeprowadzać badania także w domach pacjentów. PMM kontynuuje w tym roku działania w Zarqa, a dodatkowo we współpracy z lokalną organizacją Jordan Health Aid Society International rozpoczął akcję wspierającą syryjskie i jordańskie rodziny, znajdujące się w najtrudniejszym położeniu. Dzięki współfinansowanej przez MSZ akcji, rodziny otrzymają materiały do renowacji domów oraz paczki żywnościowe i higieniczne.

Budżet MSZ pozwala organizacjom pozarządowym oraz polskim placówkom dyplomatycznym na niesienie pomocy uchodźcom w Libanie, Turcji i Jordanii niemal na wszystkich płaszczyznach. Do najpilniejszych zadań należy zabezpieczenie ludzi przed bezdomnością oraz zapewnienie im dostępu do podstawowej opieki medycznej. Ponadto, z mniejszych grantów finansowane są akcje o mniejszej skali, choć nie mniejszym znaczeniu. Dzięki nim w 2017 roku placówka RP w Ankarze sfinansowała zakup protez nóg dla Hebe Al Abdo, a w 2016 r. Ambasada RP w Syrii – z przyczyn bezpieczeństwa tymczasowo z siedzibą w Bejrucie (Liban) – mogła kupić ciepłą odzież i obuwie dla mieszkańców Aleppo.

Cała Polska pomaga Syrii

Dramat Syrii uruchomił nie tylko działania systemowe, ale i poruszył zwykłych Polaków. Niezależnie od działań państwowych, od początku wojny pojawiają się akcje pomocowe, inicjowane przez społeczności lokalne. Jedną z nich zorganizowano w województwie lubelskim – na odbudowę zniszczonych domów w Syrii zebrano 400 tys. zł. Zbiórki pieniędzy prowadzone były w całym województwie, w akcję zaangażowało się wiele podmiotów, w tym 250 szkół. 

Obecnie dużą kampanię na rzecz syryjskich uchodźców prowadzą Kielce. Kampania „Kielce dla Syrii”, zainspirowana przez polski oddział Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i zorganizowana przez kielecki ratusz, ma potrwać do września 2018 r. Kwesty będą prowadzone podczas wydarzeń miejskich, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę szkoły w jednym ze zniszczonych wojną miast.

Zbiórki te to tylko przykłady wielu kampanii zainicjowanych przez środowiska lokalne. W niesienie pomocy syryjskim uchodźcom angażowały się samorządy, placówki edukacyjne, instytucje i osoby prywatne z całej Polski. 

 

Poland.pl

 

w górę

Tagi