Polska pomoc

Polscy ratownicy niosą pomoc w Nepalu

26 kwietnia 2015 r., dzień po trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce w Nepalu (wstrząs miał siłę 7,9 w skali Richtera) polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Państwowej Straży Pożarnej HUSAR POLAND udała się na miejsce zdarzenia, aby nieść pomoc ratowniczą poszkodowanej ludności. Polska grupa stanowi samowystarczalną certyfikowaną według międzynarodowych standardów ONZ jednostkę, która jest w pełni przygotowana do samodzielnego działania.

W skład grupy wchodzi 81 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy, Gdańska, Nowego Sącza, Łodzi i Poznania oraz  12 psów ratowniczych. Polscy strażacy mają do dyspozycji kilka ton sprzętu ratowniczego m.in. geofony, kamery wziernikowe, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, sprzęt do stabilizacji budynków oraz sprzęt medyczny. Posiadają ze sobą całe zaplecze logistyczne, środki łączności, żywność oraz wodę.

Polska grupa poszukiwawczo-ratownicza została skierowana do działań ratowniczych w miejscowości Lalitpur, 12 km od Katmandu oraz miejscowości Bhaktapur w rejonie, w którym większość budynków została zniszczona przez kataklizm.

W Katmandu działa również 6-osobowy zespół ratunkowy Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej niosący pomoc medyczną ofiarom katastrofy.

Źródło: KG PSP (www.straz.gov.pl)

w górę

Tagi