Polska pomoc

Podziękowania za współpracę polskich misjonarzy i księży z placówkami dyplomatycznymi

Podsekretarz Stanu Jerzy Pomianowski podziękował za współpracę polskich misjonarzy i księży z placówkami dyplomatycznymi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych od wielu lat wspiera projekty pomocy najuboższym w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Realizowane są one przez polskich misjonarzy i wolontariuszy pracujących pod egidą organizacji kościelnych czy zakonów. Świadczona przez nich pomoc – mająca na celu podniesienie poziomu edukacji, zdrowia i warunków życia – przynosi doskonałe rezultaty i dociera bezpośrednio do najbardziej potrzebujących. Jako przykład można wymienić szkołę dla ociemniałych dzieci w Kibeho w Rwandzie, wybudowaną dzięki sfinansowaniu projektu przez MSZ, a kierowaną przez polską franciszkankę siostrę Rafaelę – Urszulę Nałęcz. Za swoją działalność siostra Rafaela została w obecnym roku laureatką 9. edycji polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Za wieloletnią pracę misjonarzom podziękował 21 października 2012 r. Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie. Gospodarzem wydarzenia był Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski.

Wiceminister odnotował znakomitą współpracę polskich księży i misjonarzy z naszymi placówkami dyplomatycznymi podkreślając, że istnieje wiele obszarów, w których ich zadania zazębiają się. Polityka zagraniczna RP oparta jest o stabilne fundamenty etyczne: są nimi prawa człowieka, bezpieczeństwo ludzkie i poszanowanie godności człowieka  – zaznaczył.

Bezpośrednio po uroczystości otwarto wystawę zdjęć ilustrującą pracę misjonarzy polskich wśród najuboższej ludności w Indiach.

w górę

Tagi