Polska pomoc

Podwyższamy standardy medyczne – ratujemy życie dzieci na Ukrainie

Polska pomoc od lat prowadzi działania na rzecz poprawy dostępu do opieki medycznej wszystkich pokoleń na Ukrainie. Tym razem projekt był dedykowany głównie noworodkom, dzieciom z niepełnosprawnością, a także dzieciom z rodzin poszkodowanych w konflikcie na Wschodzie Ukrainy, przebywającym w Rówieńskim Obwodowym Szpitalu Dziecięcym.

Po stronie polskiej w realizację projektu zaangażowała się Ambasada RP w Kijowie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. Po stronie ukraińskiej – szpital rówieński. W ciągu ostatnich kilku lat oba szpitale wspólnie zrealizowały szereg szkoleń i staży lekarskich, a także młodszego personelu medycznego w zakresie świadczenia usług medycznych oraz małoinwazyjnej chirurgii u dzieci. Już w tym roku lekarze ze szpitala w Olsztynie przeprowadzili szkolenie swoim ukraińskim kolegom z zakresu diagnostyki obrazowej USG. Z kolei Ambasada RP w Kijowie sfinansowała ze środków Polskiej pomocy przekazanie sprzętu do wykonywania badań USG, jak również organizację ww. szkolenia. 27 stycznia 2020 r. sprzęt USG został uroczyście przekazany.

W szpitalu rówieńskim lekarz bada pacjenta wykorzystując sprzęt USG Fot. Ambasada RP w Kijowie

Celem projektu było zwiększenie jakości, skuteczności leczenia i dostępności opieki medycznej dla dzieci i młodzieży, w szczególności noworodków, dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin poszkodowanych w konflikcie na Wschodzie Ukrainy. Działania skierowane do osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie służące poprawie dostępu do infrastruktury i usług społecznych, w szczególności ochrony zdrowia to jeden z głównych obszarów działania polskiej pomocy rozwojowej w tym kraju. Podniesienie kwalifikacji lekarzy, m.in. z zakresu diagnostyki obrazowej USG i poszerzenie ich umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce ma zapewnić skuteczniejsze leczenie.

w górę

Tagi