Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.

W dniach 24 października – 7 listopada 2019 r. odbyły się konsultacje Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło jedną autopoprawkę oraz otrzymało uwagi do dokumentu od ośmiu podmiotów: Fundacji SASA, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Fundacji Salvatti.pl, Fundacji Nauka dla Rozwoju, Klubu Inteligencji Katolickiej, Grupy Zagranica i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Przedstawiamy w formie tabelarycznej odpowiedzi MSZ na otrzymane uwagi i pytania.

w górę

Tagi