Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. projektu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

W dniach 21 maja - 12 czerwca  2015 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Zgodnie z Ustawą o współpracy rozwojowej z 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386, z późn. zm), Wieloletni program współpracy rozwojowej stanowi podstawę do prowadzenia przez Polskę współpracy rozwojowej. Rada Ministrów, w drodze uchwały, przyjmuje Wieloletni program współpracy rozwojowej obejmujący co najmniej cztery lata. Dokument ten określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw zagranicznych odpowiedzialny za przygotowanie projektu dokumentu, przedstawia do konsultacji społecznych projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Projekt dokumentu został wypracowany w drodze wielomiesięcznych prac, we współpracy z interesariuszami polskiej współpracy rozwojowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu od 12 instytucji i dwóch osób, tj. od Fundacji Wschód, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Zielonej Sieci, Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Szczecińskiej Kooperacji Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji innovAid, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Grupy Zagranica, grupy organizacji Inicjatywa Razem dla Birmy, Narodowego Banku Polskiego, p. Wojciecha Paczyńskiego oraz p. Łukasza Janulewicza. 

Kolejnym etapem prac nad opracowaniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej będą konsultacje projektu dokumentu w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej.

w górę

Tagi