Polska pomoc

Otwarcie zakładu usług krawieckich we wsi Peresecina dzięki Polskiej pomocy

Uroczystego otwarcia zakładu krawieckiego dokonał Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk.

Beneficjentem zakładu w rejonie Orhei jest SRL „Textile-Contact”. Zakład jest firmą rodzinną prowadzoną przez młode małżeństwo z czwórką dzieci. Specjalizuje się on w produkcji odzieży roboczej na rynek krajowy. Dzięki realizacji projektu zatrudnienie znalazło 14 kobiet ze wsi Peresecina.

Celem trzyletniego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Polskiej pomocy przez Fundację „Wschód” jest m.in. rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Działanie ma zakres ponadregionalny i jest realizowany w 14 wsiach położonych w 10 regionach Mołdawii.

W 2019 roku realizowany jest ostatni moduł. Przewiduje on wsparcie inwestycyjne i przekazanie know-how dziewięciu lokalnym zakładom usług rolniczych (trzem chłodniom, czterem suszarniom, przetwórnii owoców, wytwórnii kasz, lokalnej mieszalnii pasz) oraz czterem wiejskim ośrodkom usług pozarolniczych (stolarskim, krawieckim, sprzedaży produktów regionalnych i pensjonatowi).

w górę

Tagi