Polska pomoc

Ósme posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

23 lipca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się ósme posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Minister Konrad Pawlik, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Tematem przewodnim ósmego posiedzenia Rady był Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. (skan uchwały opiniującej projekt).

Ponadto Rada przyjęła roczne sprawozdania z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej.

W kolejnej części spotkania Minister Pawlik poinformował o dalszym harmonogramie prac nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2016-2020, o harmonogramie prac nad Planem współpracy rozwojowej w 2016 r. oraz o zmianach w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r. Przedstawiciel MSZ poinformował o udziale Polski w III Międzynarodowej Konferencji Finansowania dla Rozwoju w Addis Abebie, która odbyła się w dniach 13-16 lipca br., oraz o przygotowaniach do szczytu w Nowym Jorku w sprawie Agendy post 2015 i Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się we wrześniu br.  

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na wrzesień 2015 r. i będzie poświęcone zaopiniowaniu projektu Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.

Przyjęcie Programu planowane jest na przełomie sierpnia i września 2015 r.

w górę

Tagi