Polska pomoc

Okno na świat dla dzieci z Baqa Camp w Jordanii

Baqa Camp, położony ok. 20 km od Ammanu, to największych z obozów dla uchodźców palestyńskich na terenie Jordanii. Początkowo był zamieszkały przez 26 tys. osób, dziś liczba ta wzrosła do ok. 120 tys. Mimo starań władz miejscowych w obozie panują ciężkie warunki życia - głód i ubóstwo dotykają niemal wszystkich mieszkańców, także dzieci.

Wychodząc naprzeciw działaniom lokalnej administracji, Ambasada RP w Ammanie we współpracy z jordańskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych zrealizowała projekt dla jednej ze szkół zlokalizowanych na terenie obozu. Na miejsce realizacji wybrano szkołę podstawową Al Baqa Camp First and Second Male School, do której uczęszcza ponad 2 tys. uczniów, zarówno z rodzin muzułmańskich, jak i chrześcijańskich. W ramach działań projektowych założono pracownię komputerową, którą wyposażono w osiem stanowisk komputerowych oraz niezbędny sprzęt audio-wizualny. Zarówno uczniowie, jak i kadra nauczycielska zyskały dostęp do nowoczesnych metod dydaktycznych oraz Internetu - nieocenionego źródła wiedzy i informacji. Mimo że szkoła jest przeznaczona tylko dla chłopców, z pracowni mogą korzystać także dziewczynki z pobliskiej żeńskiej placówki edukacyjnej.

Projekt stanowi kontynuację współpracy polsko-jordańskiej, w ramach której w latach ubiegłych zrealizowano szereg inicjatyw finansowanych ze środków polskiej pomocy – założono biblioteki w Andżarze, Smakijji i Akabie oraz pracownie komputerowe w obozach dla uchodźców palestyńskich w Irbid Camp oraz Hitteen Camp. Jest także odpowiedzią na ogólnonarodową strategię jordańskiej edukacji, mającą na celu ułatwienie dzieciom dostępu do wiedzy.

Projekt 604/2012 pt. „Założenie i wyposażenie pracowni komputerowej w szkole znajdującej się na terenie obozu dla uchodźców palestyńskich Baqa Camp, na terenie Jordanii", realizowany w ramach systemu małych grantów 2012, otrzymał dofinansowanie ze środków polskiej pomocy w wysokości ok. 6 tys. EUR.

Dodatkowe informacje nt. projektu oraz materiał fotograficzny z otwarcia pracowni komputerowej dostępne są na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie.

w górę

Tagi