Polska pomoc

Odznaka "Bene Merito" dla przedstawicieli Straży Pożarnej

Wiceminister Konrad Pawlik wręczył we wtorek w siedzibie MSZ honorowe wyróżnienia za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej przedstawicielom kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

– Poprzez zaangażowanie polskiego ratownictwa na arenie międzynarodowej oraz aktywną realizację działań pomocowych na rzecz państw rozwijających się, straż pożarna stała się widocznym uczestnikiem systemu polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik.

Uroczystość wręczenia odznak „Bene Merito” odbyła się w przeddzień Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że „w tym dniu, tak ważnym dla społeczności humanitarnej, potwierdzamy nasze zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego oraz składamy wyrazy wdzięczności tym, którzy na co dzień niosą pomoc innym, również za granicami naszego kraju.”

Państwowa Straż Pożarna aktywnie wspiera swoimi działaniami osoby  poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

Honorową odznakę „Bene Merito” otrzymali:

Pan generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1978 w Szkole Głównej Straży Pożarniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na wielu różnych stanowiskach. Był mi.in. Komendantem w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Targu, Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Od stycznia 2008 roku zajmuje stanowisko Komendanta Głównego PSP i Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Pan nadbrygadier Marek Kowalski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Karierę oficerską rozpoczął w 1982 roku na stanowisku oficera ds. prewencji w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Koszalinie. Po powstaniu  Państwowej Straży Pożarnej stanął na czele Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie. Tam też pełnił swoją służbę do 1999 roku, kiedy to mianowany został Zastępcą Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Od stycznia 2008 roku nadbrygadier Kowalski pełni funkcję Zastępcy Komendanta Głównego PSP i Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Pan brygadier Zbigniew Sural, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku jako pracownik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Od 2012 roku związany z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pełnił służbę na stanowiskach Zastępcy, a następnie Dyrektora Biura Logistyki. Brygadier Sural był odpowiedzialny za organizację zabezpieczenia logistycznego transportów pomocy humanitarnej dla ludności wewnętrznie przesiedlonej  w wyniku konfliktu na Ukrainie w 2014 i 2015 roku oraz za logistyczną organizację wyjazdu ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do poszkodowanego trzęsieniem ziemi Nepalu w 2015 roku.

Pan brygadier Mariusz Feltynowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Państwowej Straży Pożarnej. Służbę rozpoczął w 1999 roku w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP. Obecną funkcję pełni od 2009 roku.  Wielokrotny uczestnik międzynarodowych działań ratowniczych w odpowiedzi na kryzysy i katastrofy naturalne, także w ramach struktur ONZ. Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej na Haiti (w 2010 roku) i w Nepalu (w 2015 roku). Brygadier Feltynowski w 2014 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).

w górę

Tagi