Polska pomoc

Nowe świetlice integracyjne Caritas na Białorusi

Inwestycja w opiekę i wczesną edukację dzieci przynosi więcej zysków dla społeczeństwa niż wsparcie w późniejszym etapie rozwoju. Dzięki Polskiej pomocy na Białorusi powstaje sieć świetlic integracyjnych Caritas w celu poprawy systemu opieki nad dziećmi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowe świetlice rozpoczynają działalność we wrześniu. Uroczyste inauguracje z udziałem dzieci i rodziców, przedstawicieli duchowieństwa i korpusu dyplomatycznego, a także realizatorów projektu, odbyły się m.in. w Rakowie oraz w Kopiszczach pod Mińskiem. Otwarcie świetlicy Caritas w Mińsku, fot. Amb.RP w Mińsku

W inauguracji 1 września 2019 r. poświęcenia nowej świetlicy w Rakowie dokonał bp. Jurij Kasabucki w obecności ks. Marcina Iżyckiego, dyr. Caritas Polska ks. Andrieja Żylewicza, dyr. Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, duchownych rakowskich wspólnot prawosławnej i ewangelickiej oraz przedstawiciela Ambasady RP w Mińsku. Z kolei 9 września, w uroczystości w Kopiszczach uczestniczył abp. Tadeusz Kondrusiewicz i ambasador Artur Michalski. Oprócz obwodu mińskiego, świetlice zostały zlokalizowane również w obwodach grodzieńskim oraz witebskim.

 Otwarcie świetlicy Caritas w Mińsku, fot. Amb. RP w Mińsku

Utworzona w poprzednich latach sieć świetlic objęła w 2018 roku pomocą ponad 600 białoruskich dzieci zapewniając im pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań oraz integrację z rówieśnikami. Poprzez możliwość wspólnego spędzania czasu i udziału w zajęciach także dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pozbawionych opieki rodziców, działalność świetlic przełamuje bariery społeczne oraz uwrażliwia społeczeństwo na potrzeby związane z integracją społeczną.

Otwarcie świetlicy Caritas w Mińsku, fot. Amb.RP w Mińsku

 

w górę

Tagi