Polska pomoc

Misja rozpoznawcza w Tunezji

 

W dniach 21-25 marca 2011 roku przebywała w Tunisie misja rozpoznawcza MSZ, której celem  była ocena możliwości poszerzenia wzmocnienia współpracy rozwojowej z Tunezją. Członkowie misji - dyplomaci MSZ, przedstawiciele Grupy Zagranica oraz Wspólnoty Demokracji - odbyli ponad 20 spotkań z kilkudziesięcioma przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w procesy transformacji politycznej, przedstawicielami samorządu adwokackiego, partii politycznych oraz z kierownictwem nowo-utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Mając na względzie koordynację przyszłych działań przeprowadzono również rozmowy z ekspertami Delegatury UE, pracownikami międzynarodowych organizacji i agend pomocowych oraz dyplomatami państw trzecich zaangażowanych we współpracę rozwojową w Tunezji. Na podstawie zebranych informacji podjęta zostanie decyzja o poziomie i charakterze pomocowego zaangażowania Polski w regionie.

w górę

Tagi