Polska pomoc

Międzyresortowe spotkanie poświęcone pracom nad programem wieloletnim

28 lutego 2011 r., na zaproszenie p. Min. Krzysztofa Stanowskiego, Podsekretarza Stanu, odbyło się w MSZ spotkanie poświęcone pracom nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2016. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele osiemnastu resortów oraz agencji rządowych zainteresowanych współpracą w reformowaniu polskiego systemu współpracy rozwojowej.

Minister K. Stanowski przedstawił stan prac nad ustawą o współpracy rozwojowej oraz wynikającym z założeń do projektu ustawy Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2016. Dyskusja dotyczyła sposobów raportowania do komitetu DAC OECD polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej udzielanej ze środków budżetu państwa oraz sposobów zaangażowania przedstawicieli resortów w prace nad programem wieloletnim.

 

w górę

Tagi