Polska pomoc

Konsultacje społeczne projektu stanowiska rządu

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przedstawia w ramach konsultacji społecznych projekt stanowiska Rządu wobec: Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Zwiększenie wsparcia UE dla krajów rozwijających się w mobilizowaniu środków na finansowanie rozwoju.”  Zalecenia sformułowane na podstawie sprawozdania z 2012 r., dotyczącego rozliczalności UE ze środków finansowych na rzecz rozwoju {SWD (2012) 199}.

Ewentualne uwagi i sugestie do projektu dokumentu prosimy kierować do dnia 26 września br., na adres polskapomoc@msz.gov.pl.

w górę

Tagi