Polska pomoc

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej

Departament Współpracy Rozwojowej uprzejmie informuje, że projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 został przekazany do konsultacji członkom Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. Druga wersja dokumentu opracowana została z uwzględnieniem uwag otrzymanych w toku trwających od 21 maja do 12 czerwca br. konsultacji publicznych oraz rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Konsultacje projektu dokumentu zostaną podsumowane przez Radę Programową w drodze uchwały podczas posiedzenia, które odbędzie się 23 lipca 2015 r.

Kolejnym etapem prac nad opracowaniem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej będzie przekazanie projektu dokumentu do konsultacji międzyresortowych w ramach przygotowania do przekazania pod obrady Rady Ministrów. Planowane jest przyjęcie Programu w drodze uchwały na przełomie sierpnia i września 2015 r.

w górę

Tagi