Polska pomoc

Konkurs MEN dot. zadania publicznego pt.: „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży"

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży”. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego upływa z dniem 21 lipca 2014 r.

Treści ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oferty można składać za pomocą formularza on-line.

w górę

Tagi