Polska pomoc

Konferencja w Tunisie - sprawiedliwość czasu transformacji


W dniach 9 i 10 grudnia br. w stolicy Tunezji odbyła się konferencja poświęcona rozliczeniom w czasie przemian ustrojowych. Konferencję zorganizowało Centrum na Rzecz Sprawiedliwości Czasu Transformacji w Tunisie, instytucja skupiająca szereg organizacji pozarządowych, w tym m.in. Tunezyjską Ligę Praw Człowieka, Narodową Radę na Rzecz Wolności w Tunezji oraz centralę związkową UGTT.

Konferencja została sfinansowana przez Urząd Prezydenta Republiki, Ambasady RP, RFN, Szwajcarii oraz Delegacje UE w Tunisie. Animatorką wydarzenia była pani Sihem Bensedrin, znana dysydentka polityczna z czasów reżimu Ben Alego, aktualnie czołowy przedstawiciel ruchu zmierzającego do stworzenia systemu pojednania narodowego w Tunezji.

Obrady, które przyciągnęły uwagę wszystkich liczących się mediów tunezyjskich, odbywały się w ramach następujących grup tematycznych: 1. Proces ustalania faktów i prawdy; 2. Walka z bezkarnością - Sprawiedliwość karna krajowa i międzynarodowa; 3. Proces rehabilitacji, zadośćuczynienie dla poszkodowanych; 4. Zachowanie pamięci, dostęp i zarządzanie archiwami; 5. Reformy instytucjonalne mające na celu ustanowienie państwa prawa: reforma wymiaru sprawiedliwości, reforma systemu bezpieczeństwa; 6. Rola mediów i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie kontroli władzy.

Udział w konferencji wzięło ok. 300 uczestników różnych specjalności z całej Tunezji. Obecni byli także działacze praw człowieka z Egiptu i Maroka. Polskę reprezentowali: Zbigniew Bujak (świadectwa oraz walka z bezkarnością rehabilitacja i zadośćuczynienie), dr Bartłomiej Nowotarski (reformy instytucjonalne i prawne) oraz prof. Leon Kieres (pamięć i archiwa).

Organizatorzy zapewnili udział polskich gości w każdym z tematów konferencji. Polscy uczestnicy wywarli istotny wpływ na przebieg konferencji oraz kształt wniosków. Przekazywane przez nich opinie zaowocowały m.in. modyfikacją stanowiska ws. tworzenia tzw. komisji prawdy i przebaczenia, którą pierwotnie wyobrażano sobie jako forum konfrontacji ofiary z katem. W opinii organizatorów polskie doświadczenia przekazane przez ekspertów będzie wpływało na proces kształtowania się tunezyjskiego systemu sprawiedliwości doby transformacji. Organizatorzy konferencji wyrazili nadzieję na dalszą współpracę z Polakami. Wyrazili także zainteresowanie złożeniem wizyty w IPN oraz pomocą strony polskiej w tworzenia podobnej instytucji w Tunezji.

w górę

Tagi