Polska pomoc

Konferencja "Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?"

 PAH prezentuje:


Konferencja "Global Development and the EU New Member States - time for a relaunch?"
 „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?"

26-28 Maja 2011, Warszawa

 

U progu Polskiej Prezydencji w Radzie UE siedem instytucji europejskich wraz z Komisją Europejską i UNDP zdecydowały się na współpracę przy organizacji trzydniowej, międzynarodowej konferencji poświęconej kwestiom globalnego rozwoju i współpracy na rzecz rozwoju. 
Wydarzenie jest organizowane przez Polską Akcję Humanitarną, Global Development Research Group i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we współpracy z Fundacją Pontis, NGO Support Center, Centrum Studiów nad Rozwojem oraz Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.
Konferencję uświetni profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wygłosi wykład w ramach „Wykładów Kapuścińskiego" - cyklu organizowanego przez Komisję Europejską i UNDP. 
Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a kolejne dwa w Pałacu Kultury i Nauki. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy.
Równolegle do oficjalnego programu wydarzeń zaplanowane zostały Targi lokalnych i globalnych inicjatyw oraz atrakcje dla mieszkańców w namiocie i na stoisku PAH na płycie przed głównym wejściem do PKiN. 
Do udziału w konferencji zapraszamy posłów i senatorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

W PROGRAMIE:

26 maja 2011 - EDUKACJA ROZWOJOWA I EDUKACJA GLOBALNA

 - Edukacja rozwojowa i globalna w szkolnictwie wyższym: doświadczenia liderów

- Studia nad rozwojem a rozwój w praktyce

- Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania edukacji globalnej w Polsce

- Studia nad rozwojem w Europie Środkowo-Wschodniej: doświadczenia i wyzwania

 

 27 maja 2011 - SOLIDARNOŚĆ DLA ROZWOJU?

 „Solidarność dla rozwoju", wykład w ramach cyklu „Wykłady Kapuścińskiego"

- Zmiany klimatyczne - w stronę konferencji w Durbanie

- Skuteczność pomocy rozwojowej - w stronę forum w Pusan

- Spójność polityki na rzecz rozwoju

- Północna Afryka: demokratyzacja i proces pokojowy (dyskusja przy okrągłym stole)

 

28 maja 2011 - KRYTYCZNE MYŚLENIE O ROZWOJU

 - Milenijne Cele Rozwoju w praktyce

- Wyjść poza Milenijne Cele Rozwoju

- Wyjść poza rozwój

- Główny nurt i poza nim: krytyczne myślenie o rozwoju

 

Liczba miejsc ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2011.

w górę

Tagi