Polska pomoc

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) jest programem Unii Europejskiej mającym na celu promowanie demokracji i praw człowieka na całym świecie poprzez wspieranie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. EIDHR został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2014 r. (Rozporządzenie nr 235/2014) na lata 2014-2020.

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz wspierania ochrony i promowania praw człowieka i podstawowych wolności na całym świecie.

w górę

Tagi