Polska pomoc

Klęska głodu w Rogu Afryki


W dniach 22-23 lipca br. Podsekretarz Stanu w MSZ Krzysztof Stanowski przebywał z wizytą w Kenii, towarzysząc - jako przedstawiciel kraju przewodniczącego Radzie UE - Komisarz UE ds. Pomocy Humanitarnej, Kristalinie Georgievej.

Celem wyjazdu była ocena sytuacji w kompleksie obozów dla uchodźców w Dadaab na wschodzie Kenii, przy granicy z Somalią. Obozy, w związku z klęską głodu, która nawiedziła kraje Rogu Afryki, przyjmują czterokrotnie więcej uchodźców niż są na to przygotowane. Choć kompleks w Dadaab dobrze funkcjonuje - napływający z Somalii uchodźcy są na bieżąco obejmowani podstawową opieką, tzn. przechodzą podstawowe badania lekarskie, dzieci są szczepione, a rodziny otrzymują podstawowe wyposażenie i żywność - to nieprzystosowany do aktualnych potrzeb system rejestracji oraz niewystarczająca infrastruktura mieszkalna wymagają podjęcia pilnych działań.

Na podkreślenie zasługuje przyjazne nastawienie społeczności lokalnej, której przedstawiciele niejednokrotnie żyją w gorszych warunkach niż uchodźcy. Władze Kenii zwracają jednak uwagę na rosnące zagrożenie destabilizacją regionu poprzez naruszenie równowagi etnicznej (na jednego mieszkańca już w tej chwili przypada trzech uchodźców).

3,7 miliona Somalijczyków, czyli prawie połowa populacji kraju cierpi głód. Tylko od maja br. ponad 100 000 ludzi z powodu kryzysu humanitarnego opuściło Somalię. Większość z głodujących - prawie 2,8 miliona osób - żyje na południu kraju. 20 lipca 2011 r. Mark Bowden, koordynator ONZ ds. pomocy humanitarnej w Somalii, ogłosił klęskę głodu w dwóch południowych regionach Somalii: południowym Bakool i Dolnej Shabelle.

Polska Prezydencja od początku lipca reaguje na forum Unii na pogarszającą się sytuację w Rogu Afryki. O kryzysie w tym regionie  rozmawiano na zorganizowanej pod polskim przewodnictwem Rady nieformalnej UE ds. rozwoju w Sopocie w dniach 14-15 lipca. Z kolei 18 lipca Prezydencja zwołała nadzwyczajne posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. pomocy humanitarnej w Brukseli (COHAFA), gdzie przedstawiciele największych organizacji humanitarnych (m.in. UNHCR, UNICEF, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Lekarze bez Granic i Oxfam) apelowali o wsparcie dla ofiar głodu. Temat był też wielokrotnie podejmowany przez Ministra Stanowskiego podczas sesji segmentu humanitarnego Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (ECOSOC), która odbyła się w Genewie w dniach 19 - 20 lipca.

w górę

Tagi