Polska pomoc

Klastry na Białorusi

W sześciu największych miastach Białorusi (Grodno, Witebsk, Homel, Brześć, Mińsk, Mohylew) trwa cykl spotkań informacyjnych, podczas których polscy eksperci opowiadają przedstawicielom białoruskiej administracji i biznesu o potencjale kryjącym się za klastrami, czyli skoncentrowanej przestrzennie grupie przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów. Na praktycznych przykładach omawiają doświadczenia Polski i Europy w temacie budowania i funkcjonowania klastrów, a także przedstawiają jakie możliwości wynikają z obecności przedsiębiorstw i instytucji w takich zgrupowaniach w białoruskiej gospodarce.  

Ekspertami prowadzącymi spotkania są dr Mariusz Citkowski (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Sebastian Rynkiewicz (koordynator Klastra Obróbki Metali), specjaliści z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu organizacją klastrową, którzy są zaangażowani w funkcjonowanie jednego z Kluczowych Klastrów Krajowych – Klastra Obróbki Metali.  

Uczestnicy spotkania poświęconego klastrom Fot.Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Wysoka frekwencja, a także aktywny udział w dyskusji z ekspertem podczas spotkań w Grodnie, Witebsku i Mohylewie świadczą o tym, że tego typu inicjatywa jest ważna i potrzebna na Białorusi. Przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem w białoruskich mediach. Informacje o spotkaniach opublikowały БЕЛТА – Новости Беларуси, Экономическая Газета, 21.by, Office Life, Ежедневник.️  

Opinie uczestników spotkań wskazują, że przedstawiciele białoruskiej administracji i biznesu potrzebują wsparcia merytorycznego w postaci konkretnych i praktycznych rozwiązań wynikających z doświadczeń polskich i europejskich, które można byłoby przenieść i wdrożyć do lokalnego ekosystemu gospodarczego. 

Spotkania są częścią projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.    

 

w górę

Tagi