Polska pomoc

Karetka i sprzęt medyczny dla etiopskiego ośrodka zdrowia

W 2017 roku Fundacja Innovaid realizowała projekt pn. „Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa w Etiopii (SNNPR)”. Jego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej matek i dzieci na obszarze obsługiwanym przez ośrodek zdrowia w Wassera oraz cztery placówki podstawowej opieki medycznej (tzw. health posts). Razem obsługują one teren o promieniu 13 km, na którym mieszka 25 tysięcy osób. Ośrodek w Wassera jest niedostatecznie wyposażony w sprzęt do skutecznej opieki nad matkami i dziećmi. Jest on także trudno dostępny dla osób z wiosek położonych na krańcach obsługiwanego obszaru, ze względu na duże zróżnicowanie rzeźby terenu, zły stan dróg oraz niewielką liczbę samochodów. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osoby chore, w tym również kobiety oraz dzieci, są przynoszone do ośrodka zdrowia na noszach lub przy pomocy zwierząt pociągowych, co uniemożliwia szybkie udzielenie pomocy.

Aby poprawić tę sytuację, w ramach projektu Fundacja Innovaid zakupiła aparaturę medyczną, sprzęty do sali porodowej oraz ambulans terenowy, który pozwoli na szybki transport do ośrodka zdrowia. Ponadto wolontariusze Fundacji przeprowadzili szkolenia dla pracowników ośrodka oraz lokalnych liderów z zakresu obsługi aparatury oraz wskazań medycznych do jej użycia.

Wolontariusze podkreślają, że szkolenia medyczne prowadzone są na zasadach partnerstwa oraz służą wzajemnej wymianie doświadczeń, dzięki czemu obie strony zdobywają nową wiedzę i umiejętności.

Projekt realizowany w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2017 ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wartość dofinansowania: 505 948 PLN.

 

w górę