Polska pomoc

Kampania "To jest sprawa życia i śmierci"

Wspólny projekt MCK i CP, KE oraz siedmiu krajów UE pt. „To jest sprawa życia i śmierci”

„Przemoc wobec pacjentów i pracowników służby zdrowia jest dziś jednym z najbardziej kluczowych, a jednocześnie najmniej dostrzeganych problemów humanitarnych”.

Przemoc wobec pracowników służby zdrowia nie jest nowym zjawiskiem, ponieważ zdecydowanie zmienił się charakter konfliktów zbrojnych. Dawniej ofiarami wojen byli głównie żołnierze, od kilkudziesięciu lat są nimi w coraz większym stopniu cywile i pracownicy medyczni. Dziś ratowanie życia w rejonach dotkniętych konfliktami wiąże się z ogromnym ryzykiem, a pracownicy służb medycznych są często narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia. 

Kampania „To jest sprawa życia i śmierci” jest częścią projektu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca we współpracy z Komisją Europejską i siedmioma państwami Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności działań służby zdrowia w konfliktach zbrojnych i w sytuacjach zagrożenia.

Kampania informacyjna obejmuje siedem stolic europejskich i jest podzielona na dwie części.  Do listopada 2013 w miastach będą umieszczane wielkoformatowe billboardy przedstawiające ofiary konfliktów zbrojnych, z wyjaśnieniem  powodów ich śmierci. Od grudnia kampania skupi się na proponowanych rozwiązaniach – plakaty będą przedstawiać historie ofiar, które przeżyły dzięki interwencji służb medycznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej kampanii i na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Informacja o kolejnej części kampanii.

w górę

Tagi