Polska pomoc

Kampania "To jest sprawa życia i śmierci" - kontynuacja

Rozpoczęła się ostatnia część kampanii pt. „To jest sprawa życia i śmierci”, wspólnego projektu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Komisji Europejskiej i siedmiu państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa, a także umożliwienie świadczenia usług medycznych podczas konfliktów zbrojnych oraz w innych sytuacjach zagrożenia.

Wszechobecna przemoc w czasie konfliktów zbrojnych sprawia, że służby medyczne nie mogą sprawnie funkcjonować. Cywile bądź uczestnicy starć często umierają nie z powodu chorób czy śmiertelnych ran, ale na skutek braku możliwości skorzystania na czas z pomocy medycznej. Projekt „To jest sprawa życia i śmierci” ma pokazać jak ważny jest to problem.

W czasie trwania pierwszej części kampanii w  miastach pojawiły się billboardy przedstawiające ofiary konfliktów zbrojnych z podaniem przyczyn ich śmierci. Podczas drugiej części akcji, która rozpoczęła się w grudniu i potrwa do 2015 r., w siedmiu stolicach europejskich (Bruksela, Amsterdam, Madryt, Paryż, Londyn, Berlin i Warszawa) można oglądać plakaty ukazujące historie osób, którym udało się przeżyć dzięki pomocy służb medycznych.

Zdjęcia można również obejrzeć na stronach:

Informacja o poprzedniej części kampanii

w górę

Tagi