Polska pomoc

Jak polscy przedsiębiorcy mogą angażować się w rozwiązywanie globalnych problemów?

Odpowiedź na to pytanie będzie można usłyszeć podczas seminarium na temat angażowania sektora prywatnego we współpracy rozwojowej zaplanowanego na 11 września br. Organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii wydarzenie odbędzie się w Google for Startups Campus in Warsaw.

Seminarium „Private sector engagement in development cooperation” to okazja do poznania celów i instrumentów angażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową. Doświadczeniami podzielą się donatorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Czech Aid, Slovak Aid, Austrian Development Agency), a także organizacje międzynarodowe, w tym eksperci OECD, Komisji Europejskiej (DG DEVCO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i UNICEF Polska.

Podczas seminarium będzie można poznać doświadczenia polskich firm zaangażowanych w realizację Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a także wysłuchać przedstawicieli polskiego sektora przedsiębiorstw społecznych (social entrepreneurship) i inwestycji społecznych (social impact investing). Zarówno w Polsce, jak i w krajach rozwijających się, komercyjne działania firm mogą generować – oprócz zysku – pozytywną zmianę o charakterze społecznym lub środowiskowym.

 

 

W trakcie dyskusji omówione zostanie również wykorzystanie takich instrumentów angażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową jak blending (finansowanie łączone) i gwarancje. Mają one, poprzez wykorzystanie środków publicznych do obniżenia ryzyka inwestycji, zachęcać firmy do inwestowania w krajach najsłabiej rozwiniętych, czy też w sektorach niezbędnych do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizacja globalnych celów rozwoju, wyznaczonych przez Agendę 2030 wymaga tworzenia partnerstw i współdziałania między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Wydarzenie jest organizowane z myślą o polskich firmach, w tym MŚP i start-upach, ekspertach administracji rządowej pracujących z biznesem, a także przedstawicielach polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania polskiej współpracy rozwojowej.

Panele będą prowadzone w języku angielskim. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rejestracja online: https://www.eventbrite.com/e/seminar-on-private-sector-engagement-in-development-cooperation-registration-70596715677

Agenda seminarium: pdf

Ewentualne pytania dot. seminarium można kierować do p. Weroniki Garbacz (weronika.garbacz@msz.gov.pl)

 

w górę