Polska pomoc

Jak osiągnąć konsensus? Mieszkańcy municypalitetu Signagi wybierają projekty

W ramach tegorocznego projektu prowadzonego przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji wspierany jest każdy etap realizacji budżetu partycypacyjnego (BP) w Signagi. Jednym z najtrudniejszych elementów całego procesu jest wybór w drodze konsensusu inicjatyw do sfinansowania z BP. Dlatego tę fazę współpracy urzędników z mieszkańcami wspierał polski ekspert.

BP w Signagi wprowadzany był po raz pierwszy i objął cały municypalitet - 14 jednostek administracyjnych. Władze przeznaczyły na ten cel 500 tysięcy lari. Mieszkańcy zgłosili 91 projektów. Po formalnej weryfikacji 48 z nich zostało poddanych głosowaniu. Koszt zaproponowanych działań wyniósł 1 mln 200 tysięcy lari i przekroczył środki dostępne w ramach BP prawie trzykrotnie. Zdecydowano, że wybór projektów do realizacji odbędzie się w drodze konsensusu. Jedną z zalet tej metody jest umożliwienie mieszkańcom dyskusji, wybór najważniejszych dla nich projektów oraz zminimalizowanie grupy „przegranych” poprzez poszukiwanie innych możliwości przeprowadzenia pozostałych inicjatyw.

Wybór projektów został poprzedzony specjalnym warsztatem przygotowawczym poprowadzonym przez polskiego eksperta Witolda Hebanowskiego. Podczas zajęć przedstawiciele Rady Municypalitetu Signagi, lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców uzyskali wiedzę z zakresu facylitacji zwiększającej efektywność spotkań i pracy w grupie oraz metod wspierających interesariuszy w wyborze projektów w drodze dyskusji. Uczestnicy warsztatu wspólnie z ekspertem dopracowali sposoby dochodzenia do konsensusu. Innowacyjnym podejściem w stosunku do dotychczas stosowanego w Gruzji postępowania było podzielenie procesu na 2 etapy – łączenia i uzgadniania projektów oraz samego wyboru.

Spotkania odbyły się 4 i 5 września z udziałem autorów projektów oraz mieszkańców. Korzystając ze wsparcia eksperta zgodzili się oni co do realizacji 25 priorytetowych inicjatyw ze środków zaplanowanych na BP. Udało się też znaleźć rozwiązanie dotyczące pozostałych projektów. Władze zapewniły, że sfinansują je z innych źródeł dostępnych w municypalitecie, takich jak program wiejski czy fundusz regionalny.

W trakcie spotkań mieszkańcy dyskutowali także o samej realizacji projektów i ich dostępności dla jak największej społeczności. Zaproponowano również zmiany w zwycięskich projektach, tak aby uwzględniały one intencje autorów tych inicjatyw, które nie będą realizowane w ramach BP.

Mamy nadzieję, że wsparcie wyboru projektów w Signagi i wiedza przekazana podczas warsztatu pomoże w następnych ważnych dyskusjach zarówno pomiędzy mieszkańcami, jak i mieszkańców z władzami lokalnymi, i nie tylko w odniesieniu do BP, ale także w starciu z innymi problemami, które mogą pojawić się w perspektywie rozwoju municypalitetu Signagi.

 

 

w górę

Tagi