Polska pomoc

Informacja w sprawie harmonogramu prac nad projektem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

Departament Współpracy Rozwojowej uprzejmie informuje o planowanym przebiegu prac nad projektem Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

21  maja - 12 czerwca – konsultacje społeczne projektu dokumentu.  

6 lipca -  17 lipca – konsultacje projektu dokumentu w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej, zaopiniowanie projektu dokumentu na posiedzeniu Rady.

Druga połowa lipca – konsultacje międzyresortowe projektu dokumentu.

Po akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych projekt nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej zostanie przekazany Radzie Ministrów. Planowane przyjęcie Programu w drodze uchwały na przełomie sierpnia i września 2015 r.

Pytania dotyczące prac nad wieloletnim programem współpracy rozwojowej można kierować do zespołu ds. programowania w DWR (program_wieloletni@msz.gov.pl).

w górę

Tagi