Polska pomoc

Historyczne kraje priorytetowe programu "polska pomoc"

W 2004 r. MSZ po raz pierwszy wybrało grupę państw, do których w pierwszej kolejności kierowano polską pomoc rozwojową. Były to Afganistan, Angola, Gruzja, Irak, Mołdawia oraz Wietnam. W 2005 r. do listy krajów priorytetowych dołączona została Autonomia Palestyńska, w 2006 r. Ukraina i Białoruś, a rok później Tanzania.

Z uwagi na niewielkie realne możliwości współpracy w 2007 r. z grupy krajów priorytetowych wyłączony został Wietnam, na rzecz którego nadal realizowane są projekty w ramach Systemu Małych Grantów. W 2008 r. z uwagi na fakt, że życie osób realizujących bezpośrednie działania znalazło sie w poważnym niebezpieczeństwie, krajem priorytetowym programu polskiej pomocy zagranicznej przestał być Irak. Nie oznacza to zaprzestania działań pomocowych na rzecz Iraku, do którego kierowana jest pomoc przez Ambasadę RP w Bagdadzie. W 2009 roku, w związku z decyzją o zamnięciu polskiej ambasady w Dar es Salaam, Tanzania została wyłączona z grupy krajów priorytetowych. Kraj ten nadal otrzymuje jednak pomoc w postaci projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W latach 2010-2011 lista krajów priorytetowych obejmowała Afganistan, Angolę, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę i Autonomię Palestyńską. W 2011 r. krajem priorytetowym przestała być Angola ze względu na koncentrację polskiej współpracy rozwojowej w Afryce Wschodniej. W wyniku przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 do priorytetowych obszarów geograficznych polskiej pomocy rozwojowej zostały zaliczone kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz wybrane kraje i regiony w Afryce (Libia i Tunezja w Afryce Północnej oraz Burundi, Etiopia, Kenia, Rwanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda w Afryce Wschodniej), Azji (Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan) i na Bliskim Wschodzie (Autonomia Palestyńska).

Kraje priorytetowe programu "polska pomoc" w latach 2012-2015

Kraje priorytetowe polskiej pomocy w latach 2012-2015
w górę

Tagi