Polska pomoc

Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej to cykliczne wydarzenie o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką współpracy rozwojowej. Jego celem jest podsumowanie działalności Polski na rzecz krajów rozwijających się oraz przybliżenie tego zagadnienia polskiemu społeczeństwu. Adresatami Forum, którego organizatorem jest Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są przede wszystkim osoby zawodowo zajmujące się współpracą rozwojową.

Po raz pierwszy, pod nazwą Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej, Forum odbyło się w 2007 roku. Uczestnicy jego kolejnych edycji mogli zapoznać się doświadczeniami i osiągnięciami polskich instytucji i organizacji w zakresie pomocy rozwojowej oaz wziąć udział w dyskusjach panelowych i spotkaniach, a także porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych organizacji i agend ONZ, który prezentują swoją działalność w części wystawienniczej.

Dodatkową atrakcją tego wydarzenia są towarzyszące poszczególnym edycjom debaty dotyczące problemów świata, wystawy fotograficzne oraz pokazy filmów dokumentalnych i reportaży. Podczas Forum tradycyjnie prezentowany jest również doroczny raport z realizacji programu polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi