Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju 2015

W dniach 3-4 czerwca 2015 roku, w Brukseli, odbywają się Europejskie Dni Rozwoju (ang. European Development Days - EDD). Jest to międzynarodowe forum poświęcone rozwojowi  i współpracy na świecie. Udział w nim biorą przywódcy państw, szefowie rządów, przedstawiciele instytucji unijnych oraz ONZ, a także reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środowiska akademickiego.

Tegoroczna edycja EDD jest szczególna, gdyż stanowi najważniejsze wydarzenie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, którego motto brzmi – „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.   

MSZ RP reprezentowane będzie przez Pana Konrada Pawlika, Podsekretarza stanu, który weźmie udział w jednym z panelów dyskusyjnych pt. „Jak poprzez współpracę rozwojową można skutecznie walczyć z korupcją i promować dobre rządzenie”. Uczestnikami tego panelu, organizowanego pod patronatem Parlamentu Europejskiego, będą również europarlamentarzyści Charles Goerens, Elly Schlein, i Davor Stier (jako moderator) oraz Achim Steiner (UNEP), Mariyam Shiuna (Transparency International Maldives), Heather Marquette (Uniwersytet w Birmingham) i Edgleison Rodrigues (Youth Monitoring of Public Policies).

W czasie dwudniowego wydarzenia odbędą się spotkania, warsztaty i konferencje poświęcone różnym aspektom współpracy rozwojowej, w których wezmą udział m.in. Martin Schulz (Przewodniczący PE), Jean – Claude Juncker (Przewodniczący Komisji Europejskiej), Melinda Gates (założycielka fundacji Bill & Melinda Bates Foundation), Sam Kutesa (Przewodniczący 69. Zgromadzenia Ogólnego ONZ).

Przebieg głównych wydarzeń Europejskich Dni Rozwoju można śledzić na żywo na stronie EDR https://eudevdays.eu/

 

w górę

Tagi