Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju 2012

W dniach 16-17 października 2012 r. w Brukseli odbyła się VII edycja Europejskich Dni Rozwoju (European Development Days, EDD), jednego z najważniejszych, dorocznych wydarzeń w obszarze polityki rozwojowej prowadzonej przez Unię Europejską. W ciągu minionych lat zyskało ono rangę ważnego forum dla dyskusji i wymiany opinii pomiędzy wszystkimi aktywnymi uczestnikami debaty nt. współpracy rozwojowej. Rokrocznie biorą w nim udział najwyżsi rangą przedstawiciele krajów-donatorów i krajów-biorców pomocy, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było "Wspieranie zrównoważonego i włączającego rozwoju społecznego" ("Supporting Sustainable and Inclusive Growth for Human Development"). Debaty, panele dyskusyjne, warsztaty i prezentacje skoncentrowane były wokół trzech głównych zagadnień: sektor prywatny a rozwój (private sector and development); upodmiotowienie ludzi dla włączającego rozwoju (empowering people for inclusive growth) oraz zrównoważone rolnictwo, bezpieczeństwo żywności i odporność na kryzysy (sustainable agriculture, food security and resilience). W ciągu dwóch dni odbyło się ponad 20 paneli dyskusyjnych i prawie 30 warsztatów.

Europejskie Dni Rozwoju 2012 były również okazją do uczczenia 20-lecia Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy     Humanitarnej i Ochrony Ludności (Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO), za której pośrednictwem, w trakcie dwóch dekad jej działalności, przekazana została potrzebującym pomoc humanitarna o łącznej wartości 14 miliardów EUR (EUR 14 billion).

Więcej informacji o Europejskich Dniach Rozwoju i przebiegu tegorocznej edycji wydarzenia można znaleźć na stronie http://www.eudevdays.eu/.

w górę

Tagi