Polska pomoc

Eurobarometr 2013: Coraz więcej Europejczyków popiera pomoc rozwojową

W trakcie Europejskich Dni Rozwoju (EDR) w Brukseli w dniach 26-27 listopada 2013 r., corocznej imprezy poświęconej problematyce rozwojowej, Eurobarometr ogłosił wyniki badania opinii publicznej pt. „Pomoc rozwojowa UE i Milenijne Cele Rozwoju”.

Eurobarometr przeprowadził ponad 27 tys. wywiadów kwestionariuszowych w 28 krajach członkowskich UE, przepytano ok. 1000 osób z Polski. Kwestionariusz zawierał pytania o opinie obywateli UE na temat przyszłości pomocy rozwojowej, ich własnego zaangażowania w pomoc ludziom w krajach rozwijających się i priorytety pomocowe na kolejne lata.

Badanie jest częścią dyskusji na temat kierunku rozwoju pomocy rozwojowej Unii Europejskiej po roku 2015, kiedy przestaną obowiązywać Milenijne Cele Rozwoju ogłoszone przez ONZ w 2000 r., co było jednym z głównych punktów debaty podczas tegorocznych EDR. Badanie opinii społecznej Eurobarometru  będzie stanowić istotny wkład w przygotowanie programu Europejskiego Roku Rozwoju 2015.

Otrzymane wyniki pokazują, że w całej Unii Europejskiej wzrasta świadomość problemów rozwojowych i ubóstwa na świecie. Coraz więcej respondentów uważa, że pomoc rozwojowa powinna być jednym z priorytetowych działań UE. Mimo kryzysu gospodarczego, w porównaniu do ubiegłego roku odsetek osób gotowych płacić więcej za produkty wspierające kraje rozwijające się (m.in. produkty spożywcze) zwiększył się o cztery punkty procentowe i wynosi obecnie 48%. Natomiast 83% pytanych osób zadeklarowało, że pomoc krajom borykającym się z ubóstwem i problemami rozwojowymi jest istotna, a 61% osób stwierdziło, że powinna zostać zwiększona.

W Polsce poparcie dla polityki rozwojowej również jest bardzo wysokie (70%), powyżej europejskiej średniej. Na tle reszty państw Unii Europejskiej Polska wypada jednak trochę gorzej jeśli chodzi o osobiste zaangażowanie w pomoc innym – 61% Polaków nie chce płacić więcej za produkty spożywcze wiedząc, że zysk trafi do krajów rozwijających się, a 56% uważa, że pojedyncza osoba nie może odegrać znaczącej roli w walce z ubóstwem.

Obecnie w Unii Europejskiej wsparcie polityki rozwojowej utrzymuje się na wysokim poziomie, rośnie również osobiste zaangażowanie obywateli na rzecz rozwoju, szczególnie wśród ludzi młodych w przedziale wiekowym 15-24 lata.

Z badania wynika, że Milenijne Cele Rozwoju są słabo rozpoznawane w Europie. Dla osób biorących udział w wywiadach najtrudniejsze wyzwania na następne lata to zlikwidowanie ubóstwa, osiągnięcie równouprawnienia płci oraz zatrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.

w górę

Tagi