Polska pomoc

Działalność Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w 2011 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przy współpracy z Departamentem Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ oraz Pełnomocnikiem Ministra SZ ds. Partnerstwa Wschodniego przeprowadzili pierwsze szkolenia w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAP PW). Tegoroczny program AAP PW obejmował dwa dwutygodniowe moduły szkoleniowe dla urzędników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Szkolenia odbyły się w dniach 16-29 października oraz 19 listopada - 2 grudnia 2011r. w Warszawie.

Celem Akademii APPW jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników i ekspertów. Służy ona kształtowaniu profesjonalnej kadry w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Program obejmuje wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Akademia APPW stanowi wkład Polski we wspieranie reform administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego.

W przeprowadzonych w 2011 r. dwóch modułach szkoleniowych uczestniczyło łącznie 47 urzędników średniego i wyższego szczebla administracji publicznej państw Partnerstwa Wschodniego. Pierwsze szkolenie poświęcone zostało zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Drugi moduł szkoleniowy dotyczył efektywnej komunikacji.

Program Akademii APPW jest finansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej. Powołanie Akademii zostało ogłoszone przez Pana Premiera Donalda Tuska podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie, znalazło również odzwierciedlenie w deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu. Na 2012 r. zaplanowano kolejne moduły tematyczne Akademii, w trakcie których przeszkolona zostanie ponad setka urzędników i ekspertów.

 

 

w górę

Tagi