Polska pomoc

Druga modyfikacja Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, drugą modyfikację Planu współpracy rozwojowej w 2014 r., wynikającą z konieczności podjęcia przez MEN realizacji zadania „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” z rezerwy celowej poz. 79 o nazwie Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Wprowadzone modyfikacje uwzględniają powyższą prośbę oraz inne zmiany wynikające z wdrażania programu współpracy rozwojowej.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących punktów Planu:

-   Część I Planu:

 • dodanie pkt. 1.2.1. o nazwie Wsparcie procesów transformacyjnych na Ukrainie oraz zapisu o brzmieniu W odpowiedzi na zmieniającą się sytuacje na Ukrainie, MSZ podejmuje nowe działania adresowane do Ukrainy m.in. w zakresie przygotowania  i wdrożenia reformy samorządowej oraz wsparcie misji OBWE monitorującej sytuację bezpieczeństwa
 • pkt. 1.2.3. Projekty realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki im podległe: aktualizacja budżetów projektów, wynikająca z przedłożenia ostatecznego kształtu projektów w drugim kwartale 2014 r.;

-   Część II Planu:

 • zmiana tytułu części II Planu poprzez dodanie „oraz z rezerwy celowej poz. 79 o nazwie Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży”;
 • dodanie do tabeli z działaniami MEN (str. 28 Planu) pozycji o nazwie Polsko-ukraińska współpraca młodzieży, kwota 1 500 000 PLN;
 • zmiana łącznej planowanej kwoty na działania MEN z 700 000 zł na 2 200 000 zł;
 • zmiana łącznej planowanej sumy na wszystkie zadania z zakresu współpracy rozwojowej z 1 570 281 932 zł na 1 571 781 932 zł. 

-   Aneks I: Podział środków w ramach rezerwy celowej: modyfikacja w podziale środków rezerwy celowej budżetu państwa w pozycjach:

 • Działania własne i zlecone przez MSZ dodanie pozycji Dodatkowe działania na rzecz Ukrainy – alokacja finansowa 700 tys. zł (400 tys. zł wsparcie reformy samorządowej oraz 300 tys. zł  wpłata do OBWE na rzecz obserwacji sytuacji bezpieczeństwa) (str. 1);
 • Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej – łączne zmniejszenie kwoty o 255 242 zł (zmiany dot. Armenii, Gruzji, Mołdawii, Kirgistanu);
 • Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie „Edukacja Globalna w 2014 r.” – zmniejszenie kwoty z 400 tys. zł do 127 880 tys. zł (str. 5);
 • Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w konkursie „Edukacja globalna 2014” – zwiększenie kwoty z 1 150 000 zł do 1 350 348 zł (str. 5);
 • REZERWA – zmniejszenie kwoty o  372 986 zł do wysokości 2 967 097 zł (str. 6).
w górę

Tagi