Polska pomoc

Droga Białorusi do Światowej Organizacji Handlu

Polska, jako jedno z państw założycielskich Światowej Organizacji Handlu, dostosowała swoje wewnętrzne ustawodawstwo do norm WTO niemal 20 lat temu. Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie akcesji i uczestnictwa w pracach WTO, podzieliliśmy się nim ze swoim wschodnim sąsiadem. W ramach tygodniowego szkolenia przedstawiciele białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Republiki Białorusi, Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Koncernu „Biellegprom” zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi prawnych, proceduralnych oraz praktycznych aspektów akcesji do Światowej Organizacji Handlu. Wykłady i warsztaty poprowadzili polscy eksperci z resortów ds. gospodarki, finansów, infrastruktury i rozwoju oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Białoruscy urzędnicy spotkali się również z panem Krzysztofem Trepczyńskim, stałym przedstawicielem Polski przy WTO w Genewie.

Było to ostatnie szkolenie realizowane w ramach tegorocznej edycji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, organizowane we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi