Polska pomoc

Dobre praktyki w odpowiedzialnym biznesie w Polsce 2015 - raport polskich organizacji pozarządowych

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa zajmująca się promocją CSR, ogłosiło raport pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015”.

Praktyki zostały zaprezentowane w 7 obszarach:
1.        Ład organizacyjny
2.        Prawa człowieka
3.        Praktyki z zakresu pracy
4.        Środowisko
5.        Uczciwe praktyki operacyjne
6.        Zagadnienia konsumenckie
7.        Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015” stanowi największy w Polsce przegląd aktywności społecznie odpowiedzialnego biznesu: 452 przykłady działań firm oraz 359 długoletnich praktyk, które kontynuowane były w 2015 roku.

Raport dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/

w górę

Tagi