Polska pomoc

Departament Współpracy Rozwojowej

 

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze współpracą rozwojową i pomocą humanitarną świadczoną przez Polskę. W szczególności realizuje zadania związane z planowaniem, koordynacją, monitoringiem i ewaluacją działań podejmowanych w tym obszarze. Do jego kompetencji należy m.in. programowanie priorytetów polskiej pomocy, organizowanie konkursów dotacyjnych, prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki rozwojowej Unii Europejskiej.