Polska pomoc

Budowanie nowego domu – polska pomoc na rzecz uchodźców wewnętrznych na Ukrainie

Polska wspiera reintegrację społeczną ukraińskich uchodźców

Na skutek konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy ponad 1,7 miliona osób, w tym ponad 200 tysięcy dzieci zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Problemem wśród osób przesiedlonych pozostaje duże bezrobocie, ograniczony dostęp do podstawowych usług socjalnych, a także adaptacja w nowym miejscu. Polska, oprócz doraźnej pomocy humanitarnej, podejmuje na Ukrainie działania służące wsparciu procesu reintegracji społecznej ukraińskich uchodźców oraz rozwijaniu możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w ramach przyjmujących ich społeczności.

Działania Caritas Polska

W ramach współpracy Caritas Polska i Caritas Ukraina ze środków polskiej pomocy utworzono centra wsparcia dla dzieci i rodzin w pięciu miastach Ukrainy: Dnipro (dawny Dniepropietrowsk), Krzywym Rogu, Charkowie, Zaporożu oraz Melitopolu. Na początku konieczne było przeprowadzenie licznych prac remontowych pomieszczeń oraz zakupienie wyposażenia, które pozwala pracownikom na stworzenie odpowiednich warunków do pracy.

Poza zajęciami dla osób przesiedlonych, bardzo ważnym elementem jest integracja z miejscową ludnością. Ma to podwójną korzyść. Z jednej strony uchodźcy wewnętrzni czują się potrzebni, nie skupiają się jedynie na swojej trudnej sytuacji. Z drugiej strony ludność lokalna widzi zaangażowanie i wdzięczność, co pozwala przełamywać stereotypy. Zajęcia przeprowadzane z przesiedleńcami pokazały także dużą nieufność wobec formy pomocy psychologicznej. Zadaniem polskich ekspertów jest przygotowanie ukraińskich psychologów i pracowników socjalnych do przełamywania tych barier.

Dotychczas partnerzy przeprowadzili 11 akcji pomocowych dla ponad 1 300 osób. W dwóch miejscowościach odbyły się tygodniowe obozy integracyjne. Inną ciekawą akcją było sprzątanie przez uchodźców wewnętrznych ulic miasta, w których obecnie mieszkają. Organizowane są liczne pikniki rodzinne połączone z koncertami i zabawami.


Projekt Caritas Polska pt. "Pomoc w integracji społecznej uchodźców wewnętrznych na Ukrainie" (nr 302/2016). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 956 764 zł.

 

Ośrodek arteterapii w Charkowie

W niesienie pomocy uchodźcom z Donbasu zaangażowała się także Fundacja HumanDoc, która w partnerstwie z ukraińską organizacją Wschód–SOS  otworzyła w Charkowie centrum wsparcia i integracji przesiedleńców „ARTE”. W ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy terapeutycznej przez sztukę, tzw. arteterapii.

Na początku lipca zakończono prace adaptacyjno-remontowe lokalu przeznaczonego pod działalność centrum. Równolegle odbywały się szkolenia dla personelu pracującego z przesiedleńcami z zakresu terapii stresu pourazowego oraz różnych form arteterapii. W szkoleniach wzięli udział wolontariusze, psychoterapeuci i psychiatrzy z Charkowa i okolic.

Od kwietnia działa gorąca linia telefoniczna. Za jej pomocą można kontaktować się bezpośrednio z dyżurującymi psychologami. Od maja odbywają się darmowe terapie psychologiczne oraz cykle zajęć integracyjnych i twórczych dla dzieci i dorosłych.

W ramach arteterapii zorganizowano obóz teatralno-dramaturgiczny dla dzieci, prowadzone są zajęcia plastyczne, aktorskie, rzeźbienie w glinie, działa klub filmowy. Dużym zainteresowaniem cieszą się także wydarzenia organizowane w przestrzeni miejskiej np. w szpitalach, domach dziecka, centrach handlowych. W ten sposób uczestnicy uczą się rozumieć samych siebie i innych, pokonywać własne lęki, rozwijają swoje umiejętności i mocne strony.

Centrum pełni także funkcję ośrodka integracyjnego. Bardzo często społeczność przyjmująca obawia się wynajmowania mieszkań uchodźcom z Donbasu, przyjmowania ich do pracy czy nawiązywania z nimi bliższych kontaktów. Dlatego w zajęciach organizowanych w Centrum ARTE mogą brać udział także mieszkańcy Charkowa.


Projekt Fundacji HumanDoc pt. "ARTE - centrum wsparcia i integracji przesiedleńców" (nr 196/2016/M). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r. - 390 120 zł.

 

Powrót na rynek pracy

Kolejnym problemem z jakim muszą zmierzyć się osoby przesiedlone jest wejście na rynek pracy. W tym roku Polska przekazała dodatkowe wsparcie w wysokości 500 tys. dolarów na projekt UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) promujący przedsiębiorczość wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie.

Celem projektu jest wsparcie w zakresie samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Działania prowadzone są w 5 obwodach: Charkowie, Dnipro, Zaporożu oraz w częściach obwodu ługańskiego i donieckiego, które znajdują się pod kontrolą ukraińskiego rządu. Dotychczas biuro UNDP na Ukrainie przeprowadziło szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla 200 beneficjentów w pięciu obwodach objętych projektem oraz udzieliło wsparcia finansowego o średniej wielkości 4-5 tys. dolarów na rozpoczęcie lub reaktywację działalności biznesowej. Grantobiorcy będą mogli również skorzystać z doradztwa prawnego, doradztwa w zakresie księgowości oraz pomocy w prowadzeniu działań marketingowych.

W ramach projektu realizowane są także działania mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem. W tym celu wyprodukowano 11 spotów Big stories of small businesses inspirujących do prowadzenia własnej działalności biznesowej.


Projekt UNDP Ukraina pt. "Promowanie przedsiębiorczości wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie". Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2015 r. - 230 000 USD, w 2016 r. - 500 000 USD.

w górę

Tagi