Polska pomoc

Birmańska Noblistka z wizytą w Polsce

W dniach 11-13 września 2013 r. z wizytą w Polsce będzie przebywać mjanmańska działaczka polityczna i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. W trakcie pobytu w Warszawie odbędzie spotkania z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz b. Prezydentem Lechem Wałęsą, na zaproszenie których przyjechała do Warszawy. Zostanie także przyjęta przez Premiera RP oraz Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wizyta birmańskiej opozycjonistki jest kontynuacją współpracy między krajami w dziedzinie wymiany doświadczeń z okresu budowania demokracji i procesu transformacji ustrojowej. Występowanie licznych analogii historycznych pomiędzy sytuacją w Polsce przed 1989 r. i w początkowym okresie przemian systemowych a obecną sytuacją w Mjanmie wzbudziło szerokie zainteresowanie polskim modelem reformy ustrojowej. Z tego też względu oferta rozwojowa kierowana na rzecz Mjanmy została skoncentrowana na procesie demokratyzacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2011-2013 podjęto inicjatywy służące wzmocnieniu kraju w przeprowadzaniu procesu przemian, w szczególności poprzez przybliżenie polskich doświadczeń transformacji ustrojowej i budowania demokracji obywatelskiej oraz roli mediów i opinii społecznej w demokratycznym państwie. W ramach działań realizowanych przez MSZ zorganizowano wizytę studyjną dla ośmiu aktywistów prodemokratycznych, związanych z Narodową Ligą na Rzecz Demokracji (NLD) (grudzień 2011 r.), przeprowadzono warsztaty medialne dla dziennikarzy we współpracy ze Stałym Sekretariatem Wspólnoty Demokracji (maj 2012 r.) oraz zorganizowano w Polsce we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise, program szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową) dla 49 reprezentantów Mjanmy (wrzesień 2012 r.).

Działania na rzecz Mjanmy podejmowane były także przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. W ramach grantów przyznanych w 2012 i 2013 r. polskie organizacje pozarządowe zrealizowały 7 projektów z dziedziny edukacji, dziennikarstwa i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Poza działaniami z zakresu demokratyzacji i transformacji ustrojowej polska pomoc rozwojowa na rzecz Mjanmy była także realizowana za pośrednictwem Ambasady RP w Bangkoku, która w ramach systemu małych grantów realizowała projekty dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców tego kraju. Projekty w dużej mierze skierowane były na rzecz osób defaworyzowanych (zakup wózków inwalidzkich) oraz poprawy sytuacji w sektorze zdrowia (dostawa karetki reanimacyjnej). W latach 2007-2009 zrealizowano także 5 inicjatyw na rzecz uchodźców z Mjanmy/Birmy przebywających w obozach dla uchodźców w Tajlandii. 

Łącznie w latach 2007-2013 podjęto 21 działań o kwocie dofinansowania ze środków polskiej pomocy wynoszącej blisko 2,4 mln PLN.

W roku 2011 MSZ przeznaczyło także 1,5 mln PLN celem wsparcia działań humanitarnych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) w Mjanmie (Birmie). 

w górę

Tagi