Polska pomoc

Biogram Ministra ds. Współpracy Rozwojowej

Maciej Lang, Podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, współpracy rozwojowej, polityki azjatyckiej, polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistyki UW.

W latach 1993-97 pracował w Departamencie do Spraw Migracji i Uchodźstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych‎. Od 1997 r. jest związany zawodowo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2003 pełnił funkcję radcy w Ambasadzie RP w Ałmaty. Po powrocie do kraju był radcą ministra w Departamencie Europy oraz w Departamencie Polityki Wschodniej MSZ. Od kwietnia 2006 r. kierował Ambasadą RP w Grecji w randze chargé d’affaires. W latach 2007-09 pełnił funkcję ambasadora RP w Aszchabadzie, a od sierpnia 2009 do czerwca 2012 r. kierował polską placówką dyplomatyczną w Kabulu. Po powrocie z placówki został powołany na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Misji Zagranicznych. W latach 2014-2015 kierował zespołem terenowym Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na Ukrainie. W sierpniu 2015 r. powołany został na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie, a w listopadzie tego samego roku także w Kirgistanie. Od października 2016 r. do listopada 2018 pełnił funkcję ambasadora RP w Republice Turcji.

Jest autorem publikacji i opracowań analitycznych poświęconych Azji Centralnej i Bliskiemu Wschodowi.

W 2012 r.  został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

w górę

Tagi