Polska pomoc

Bezpłatne studia podyplomowe dla łódzkich nauczycieli

Fundacja „Poza Schematem" - Organizacja Promująca Ekokluby oraz Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zapraszają nauczycielki i nauczycieli z województwa łódzkiego na bezpłatne podyplomowe studia doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji rozwojowej, które będą odbywać się w Łodzi. Rekrutacja trwa do końca października 2010.

Podyplomowe studia doskonalenia zawodowego "Edukacja globalna" przeznaczone są dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych na podstawie Karty Nauczyciela. Program studiów został opracowany zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej.

Tematyka zajęć dotyczy szeroko rozumianej edukacji rozwojowej, problemów współczesnego świata, rozumienia procesów globalnych oraz innych kultur. Szczególnie przydatne jest to w pracy nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, nauk przyrodniczych, języka ojczystego i języków obcych. Pozwoli nauczycielom wzbogacić swoja wiedzę oraz uatrakcyjnić zajęcia o dodatkowe istotne treści związane z tematyką współczesnych globalnych zależności. Dzięki temu nauczanie przedmiotów nabierze bardziej wszechstronnego i kompleksowego charakteru oraz pozwoli uczniom lepiej orientować się w aktualnych procesach zachodzących innych regionach świata.

Treść studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Rozwój (m.in. koncepcje rozwoju w nauce, różne aspekty rozwoju, rozwój lokalny);
  • Globalizacja (m.in. globalizacja w kulturze, gospodarce, polityce, przyczyny i skutki, komunikacja globalna);
  • Edukacja międzykulturowa (m.in. różnorodność w świecie - regiony świata, tolerancja vs. rasizm, wielokulturowość);
  • Problemy współczesnego świata (m.in. środowisko, konflikty i wojny, współczesne niewolnictwo - rynek pracy, prawa człowieka, gender mainstreaming).

Studia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz e-learningu. Całość procesu kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć przewidywane są także spotkania otwarte z przedstawicielami innych krajów i kultur, a także z praktykami realizującymi działania związane tematycznie z programem studiów. Nauka kończy się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa do końca października 2010 r.! Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzania stron internetowych (www.pozaschematem.org oraz www.swspiz.pl, www.pao.pl), gdzie na bieżąco będą aktualizowane informacje dotyczące warunków przystąpienia do studiów. Na stronach dostępne też są formularze rekrutacyjne.

Kandydaci do udziału w projekcie powinni przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Polska Akademia Otwarta
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź                   

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

w górę

Tagi