Polska pomoc

Analiza trendów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej

Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy (DG DEVCO) przygotowała analizę tendencji w zakresie poziomów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) uzyskiwanych przez państwa członkowskie UE. 

W 2012 roku ponad połowa Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) zarejestrowanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) pochodziła z Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Oznacza to, że pozostają one największymi na świecie donatorami ODA. W latach 2002-2010 można było zaobserwować wzrost poziomu unijnej ODA, jednak ograniczenia budżetowe wywołane kryzysem gospodarczym przyniosły w latach 2011-2012 regres do poziomu sprzed roku 2008. W tych dwóch ostatnich latach 11 państw członkowskich UE zwiększyło co prawda nominalną wartość swojej ODA o łącznie 966 mln euro, jednak w tym samym czasie wysokość oficjalnej pomocy pozostałych 16 państw zmniejszyła się w sumie o 3,2 mld euro.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w porównaniu z rokiem 2011 tylko cztery kraje (Austria, Łotwa, Luksemburg i Polska) zwiększyły udział udzielanej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w Produkcie Narodowym Brutto (ang. Gross National Income, GNI), a siedem (Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Słowacja Słowenia i Wielka Brytania) utrzymało ich dotychczasowe proporcje. 

Tylko cztery z 27 państw członkowskich UE (Dania, Holandia, Luksemburg i Szwecja) osiągnęły w 2012 r. poziom ODA przekraczający 0,7% PNB. O ile w 2011 r. jedynym krajem, którego ODA przekroczyła 1% PNB była Szwecja (1,02% PNB) w 2012 r. poziom ten osiągnął Luksemburg (1% PNB).

Zobacz analizę trendów w zakresie poziomu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang.) przeprowadzoną przez DG DEVCO na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie UE.

w górę

Tagi